Prečo podporiť program Vyvolený

Ovocím štyroch rokov nepretržitej práce je nový program prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. Naša práca je už takmer hotová. Získali sme autorské práva, zabezpečili slovenský preklad, grafiku aj korektúru. Suma, ktorú s vašou podporou získame, poslúži na pokrytie nákladov na tlač a dabing a celkové spustenie programu.

You cannot copy content of this page