Hackathon Vyvolený

U nás v tíme Vyvolený hľadáme ďalšie spôsoby podpory pre farnosti, ale zároveň aj podporu pred mladých birmovancov, poprípade tých, ktorí už prijali sviatosť birmovania.
Chceme tieto nápady a spôsoby hľadať spolu s vami. Môžete sa stať ich spolutvorcami.

Ako?

V termíne 14.-16.10.2022 pripravujeme v Poprade Hackathon Vyvolený Hackathon bude trvať 3 dni. 3 dni, počas ktorých budú vytvorené tímy hľadať a navrhovať konkrétne riešenia na zadané výzvy (obsah týchto výziev nájdete nižšie). Cieľom je, aby každý tím priniesol vo výzve, ktorú si vybral, konkrétny návrh riešenia/produktu/služby…

Prihlasovanie

Prihlásiť sa môžete ako jednotlivci, ale môžete aj pozvať svojich priateľov/kolegov a prihlásiť sa ako tím. Zároveň môžete navrhnúť zúčastniť sa aj svojim birmovancom.

Ubytovanie a strava sú zabezpečené.

Registrácia je záväzná a trvá do 10. októbra.

Tímy

-nie väčšie ako 5-6 ľudí
-vyskladaní z programátora/kreatívca/facilitátora/animátora/mladých a ďalších

Návrhy výziev

1. Duchovný život (mob. app Hallow)

Podpora budovania duchovných návykov na každodenný život s Ježišom. 

-Martin, ktorý bol na obnove a nemá okolo seba podporu a zároveň chce budovať vzťah s Ježišom, ale nevie ako

2. Príprava na birmovku

 Zvýšiť a udržať motiváciu mladých v príprave na birmovku

-František sa prihlásil na birmovku, lebo to chceli jeho rodičia/starí rodičia, ale na čo tam bude chodiť, alebo ako držať motiváciu počas celej prípravy.

3. Formačná

Budovanie kresťanských postojov. Ako má mladý človek rásť v poznávaní Krista, keď nemá spoločenstvo vo svojej farnosti.

-Zuzana je vo farnosti kde nie je spoločenstvo, a ak by mala chodiť do spoločenstva, musí chodiť 30 km do inej farnosti, ale zároveň je konfrontovaná v kolektíve s rôznymi otázkami a situáciami, v ktorých možno aj má odpoveď, ale neviem o tom rozprávať, diskutovať so spolužiakmi…
-“Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?” Iz 43,19

Návrhy výziev

1. Duchovný život (mob. app Hallow)

Podpora budovania duchovných návykov na každodenný život s Ježišom.

-Martin, ktorý bol na obnove a nemá okolo seba podporu a zároveň chce budovať vzťah s Ježišom, ale nevie ako.

2. Príprava na birmovku

Zvýšiť a udržať motiváciu mladých v príprave na birmovku.

-František sa prihlásil na birmovku, lebo to chceli jeho rodičia/starí rodičia, ale na čo tam bude chodiť, alebo ako držať motiváciu počas celej prípravy.

3. Formačná

Budovanie kresťanských postojov. Ako má mladý človek rásť v poznávaní Krista, keď nemá spoločenstvo v svojej farnosti.

-Zuzana je vo farnosti, kde nie je spoločenstvo, a ak by mala chodiť do spoločenstva, musí chodiť 30 km do inej farnosti, ale zároveň je konfrontovaná v kolektíve s rôznymi otázkami a situáciami, v ktorých možno aj má odpoveď, ale nevie o tom rozprávať, diskutovať so spolužiakmi…
-“Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?” Iz 43,19

You cannot copy content of this page