O autoroch

Domov     /     Viac o programe     /     ľudia     /     O autoroch

Chris Stefanick

Chris Stefanick je spoluautorom a účinkujúcim v programe Vyvolený. Každoročne sa prihovára viac ako 50 000 tínedžerom, mladým dospelým a ich rodičom. Chris pracoval vo farnosti v oblasti východného Los Angeles, tiež ako riaditeľ Úradu pre prácu s mládežou a mladými dospelými Denverskej arcidiecézy. Je zakladateľom a prezidentom neziskovej organizácie Real Life Catholic, ktorá sa usiluje znovuzískať generáciu mladých. Chris je prispievateľom do viacerých periodík, autorom a spoluautorom niekoľkých kníh a pravidelným hosťom v katolíckej televízii a rozhlase. Spolu s manželkou Natalie a deťmi žijú v Denveri v štáte Colorado.

Ron Bolster

Ron Bolster je bývalým riaditeľom Katechetického úradu Františkánskej univerzity v Steubenville a bývalým riaditeľom Katechetického úradu Peorijskej diecézy. Získal magisterský titul z teológie so špecializáciou v odbore katechetika na Františkánskej univerzite. Predtým ukončil vysokoškolské štúdium na Cornellovej univerzite. Ron tiež pracoval ako poradca pre RCIA (Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života) Washingtoneskej arcidiecézy. Spolu s manželkou Andreou a deťmi bývajú v Steubenville v štáte Ohio.

You cannot copy content of this page