Cirkevné schválenie

Domov     /     Viac o programe     /     O programe     /     Cirkevné schválenie

Cirkevné schválenie

Pôvodné vydanie

Imprimatur:

Mons. Charles Joseph Chaput, OFM Cap.,
emeritný arcibiskup Filadelfie
2. január 2014

Nihil obstat:

Reverend Joseph T. Shenosky, S.T.D.

Slovenské vydanie

Imprimatur:

Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.,
pomocný biskup Spišskej diecézy
10. september 2021, č. 6/2021

Nihil obstat:

Mons. prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
biskup Spišskej diecézy 

You cannot copy content of this page