PROGRAM VYVOLENÝ

Efektívna príprava na sviatosť birmovania

|   Čo je program Vyvolený?

BIRMOVANIE A FORMÁCIA VIERY. ZAPAĽUJE SRDCIA MLADÝCH

Program Vyvolený predstavuje nový dôkladne prepracovaný prístup prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. Ako prostriedok novej evanjelizácie ponúka kňazom, katechétom, laikom v Cirkvi, rodičom birmovancov a birmovným rodičom účinný súbor pomôcok a materiálov, ktoré im umožňujú sústrediť sa na to najdôležitejšie: vďaka tomu pomôže mladým ľuďom zamilovať sa do Krista a jeho Cirkvi. V dôkladne spracovaných a zároveň dynamicky podaných videách vystupuje viacero inšpiratívnych moderátorov, ktorí pracujú s mládežou na diecéznej, univerzitnej i farskej úrovni v rámci Spojených štátoch amerických.

komplexný

zapája do prípravy rodičov, birmovných rodičov i farské spoločenstvo

konkrétny

oslovuje mladých na intelektuálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni

efektívny

vťahuje a zakotvuje mladých ľudí v Cirkvi

Pozýva mladých ľudí k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom

Hackathon Vyvolený | 14.-16.10.2022 | Poprad

„Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme.”

(Skutky apoštolov 1, 8)

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás...”

(Ján 15, 16)
    You cannot copy content of this page